Årets Jon

Årets Jon Priset ‘Årets Jon’ är Byalagets sätt att belöna personer som på ett eller annat sätt gjort något extra för byn. Eller mera formellt: En hedersbevisning till en person som ”på ett föredömligt sätt verkat för Jonstorp”. Jury är Byalagets styrelse. Och om den av någon anledning inte lyckas bli ense, har kassören utslagsröst. … Fortsätt läsa Årets Jon